Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Jin-Wu Jiang,  Acta Mechanica Solida Sinica ,  (2018).

Citing: Junhui Yuan, Niannian Yu, Jiafu Wang, Kan-Hao Xue, and Xiangshui Miao, Applied Surface Science 436, 919 (2018).


[Back to homepage]