Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Shangfei Wan, Yu Yan, Chen Wang, Zhengchun Yang, Jinshi Zhao,  Vacuum 156, 91-96 (2018).

Citing: Kan-Hao Xue and Xiang-Shui Miao, Journal of Applied Physics 123, 161505 (2018).


[Back to homepage]