Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Changbai Long, Qi Chang, Huiqing Fan,  Scientific Reports 7, 4193 (2017).
  2.  Subir Roy, Rajalaxmi Maharana, Veena M, Atul Kumar, Sandip Bysakh, S. V. Kamat,  Thin Solid Films ,  (2015).
  3.  Nazanin Bassiri-Gharb, Yaser Bastani, Ashley Bernal,  Chemical Society Reviews 43, 2125-2140 (2013).
  4.  Sijun Luo, Chuanbin Wang, Song Zhang, Rong Tu, Qiang Shen, Fei Chen, Lianmeng Zhang,  Materials Letters 79, 173-176 (2012).
  5.  Bo Jiang, Minghua Tang, Jiancheng Li, Yongguang Xiao, Haizheng Tao, Yichun Zhou, John He,  Journal of Electronic Materials 41, 651-655 (2012).
  6.  Hairui Liu, Qiang Li, Jun Ma, Xiangcheng Chu,  Materials Letters 76, 21-24 (2012).

Citing: Kan-Hao Xue, Carlos A. Paz de Araujo, and Jolanta Celinska, Journal of Applied Physics 107, 104123 (2010).


[Back to homepage]