Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Marco Deluca, Laurentiu Stoleriu, Lavinia Petronela Curecheriu, Nadejda Horchidan, Adelina Carmen Ianculescu, Carmen Galassi, Liliana Mitoseriu,  Journal of Applied Physics 111, 084102 (2012).

Citing: Xin-Yi Wen, Jun Yu, Tian-Ling Ren, Kan-Hao Xue, Wen-Li Zhou, and Yun-Bo Wang, Integrated Ferroelectrics 99, 3 (2008).


[Back to homepage]