Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

  1.  Dongliang Wang, Fengzhen Ji, Xinman Chen, Yan Li, Baofu Ding, Yong Zhang,  Applied Physics Letters 110, 093501 (2017).

Citing: L. Jiang, L. Xu, J. W. Chen, P. Yan, K. H. Xue, H. J. Sun, and X. S. Miao, Applied Physics Letters 109, 153506 (2016).


[Back to homepage]