Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

 1.  Fangzhou Wang, Xianglin Li,  ACS Applied Materials & Interfaces 10, 26222-26232 (2018).
 2.  Caroline Gaya, Yinghui Yin, Amangeldi Torayev, Youcef Mammeri, Alejandro A. Franco,  Electrochimica Acta 279, 118-127 (2018).
 3.  Simon Clark, Arnulf Latz, Birger Horstmann,  Batteries 4,  (2018).
 4.  Amangeldi Torayev, Alexis Rucci, Pieter C. M. M. Magusin, Arnaud Demorti豕re, Vincent De Andrade, Clare P. Grey, C谷line Merlet, Alejandro A. Franco,  The Journal of Physical Chemistry Letters , 791-797 (2018).
 5.  Kisoo Yoo, Soumik Banerjee, Jonghoon Kim, Prashanta Dutta,  Energies 10,  (2017).
 6.  Peng Tan, Meng Ni, Zongping Shao, Bin Chen, Wei Kong,  Applied Energy 203, 254-266 (2017).
 7.  Peng Tan, Wei Kong, Zongping Shao, Meilin Liu, Meng Ni,  Progress in Energy and Combustion Science 62, 155-189 (2017).
 8.  Mohit Mehta, Chen Zhu, Petru Andrei,  ECS Transactions 75, 35-45 (2017).
 9.  Forrest S. Gittleson, Reese E. Jones, Donald K. Ward, Michael E. Foster,  Energy Environ. Sci. ,  (2017).
 10.  R. E. Jones, F. S. Gittleson, J. A. Templeton, D. K. Ward,  Journal of The Electrochemical Society 164, A6422-A6430 (2017).
 11.  Y.X. Ren, T.S. Zhao, P. Tan, Z.H. Wei, X.L. Zhou,  Applied Energy 187, 706-716 (2017).
 12.  S. Martinez Crespiera, D. Amantia, E. Knipping, C. Aucher, L. Aubouy, J. Amici, J. Zeng, C. Francia, S. Bodoardo,  RSC Adv. 6, 57335-57345 (2016).
 13.  Xianglin Li, Jing Huang, Amir Faghri,  Journal of Power Sources 332, 420-446 (2016).
 14.  Yinghui Yin, Caroline Gaya, Amangeldi Torayev, Vigneshwaran Thangavel, Alejandro A. Franco,  The Journal of Physical Chemistry Letters 7, 3897-3902 (2016).
 15.  Artem V. Sergeev, Alexander V. Chertovich, Daniil M. Itkis,  Chemical Physics Letters 660, 149-154 (2016).
 16.  Geonhui Gwak, Hyunchul Ju,  Electrochimica Acta 201, 395-409 (2016).
 17.  Jing Huang, Amir Faghri,  Journal of Power Sources 307, 45-55 (2016).
 18.  T. Jahnke, G. Futter, A. Latz, T. Malkow, G. Papakonstantinou, G. Tsotridis, P. Schott, M. G谷rard, M. Quinaud, M. Quiroga, A. A. Franco, K. Malek, F. Calle-Vallejo, R. Ferreira de Morais, T. Kerber, P. Sautet, D. Loffreda, S. Strahl, M. Serra, P. Polverino, C. Pianese, M. Mayur, W. G. Bessler, C. Kompis,  Journal of Power Sources 304, 207-233 (2016).
 19.  Matias A. Quiroga, Kourosh Malek, Alejandro A. Franco,  Journal of The Electrochemical Society 163, F59-F70 (2016).
 20.  Guillaume Blanquer, Yinghui Yin, Matias A. Quiroga, Alejandro A. Franco,  Journal of The Electrochemical Society 163, A329-A337 (2016).
 21.  Mohit Mehta, Vamsci V Bevara, Petru Andrei,  ECS Transactions 66, 185-200 (2015).
 22.  Jing Huang, Amir Faghri,  Electrochimica Acta 174, 908-918 (2015).
 23.  Jie Bao, Wu Xu, Priyanka Bhattacharya, Mark L. Stewart, Ji-Guang Zhang, Wenxiao Pan,  The Journal of Physical Chemistry C ,  (2015).
 24.  Xianglin Li,  Journal of The Electrochemical Society 162, A1636-A1645 (2015).
 25.  M. Mehta, V. Bevara, P. Andrei,  Journal of Power Sources 286, 299-308 (2015).
 26.  Charles P. Andersen, Han Hu, Gang Qiu, Vibha Kalra, Ying Sun,  Journal of The Electrochemical Society 162, A1135-A1145 (2015).
 27.  Matias A. Quiroga, Alejandro A. Franco,  Journal of The Electrochemical Society 162, E73-E83 (2015).
 28.  Xianglin Li, Jing Huang, Amir Faghri,  Energy ,  (2015).
 29.  Imanol Landa-Medrano, Ricardo Pinedo, Idoia Ruiz de Larramendi, Nagore Ortiz-Vitoriano, Te車filo Rojo,  Journal of The Electrochemical Society 162, A3126-A3132 (2015).
 30.  Jinliang Yuan, Jong-Sung Yu, Bengt Sund谷n,  Journal of Power Sources 278, 352-369 (2015).
 31.  Petru Andrei, Vamsci V. Bevara,  ECS Transactions 61, 193-212 (2014).
 32.  Luhan Ye, Weiqiang Lv, Junyi Cui, Yachun Liang, Peng Wu, Xiaoning Wang, Han He, Senjun Lin, Wei Wang, James H. Dickerson, Weidong He,  ChemElectroChem ,  (2014).
 33.  Vamsci V. Bevara, Petru Andrei,  ECS Transactions 61, 213-227 (2014).
 34.  Mohit Mehta, Petru Andrei,  ECS Transactions 61, 39-55 (2014).
 35.  V. Bevara, P. Andrei,  Journal of The Electrochemical Society 161, A2068-A2079 (2014).
 36.  X. J. Chen, V. V. Bevara, P. Andrei, M. Hendrickson, E. J. Plichta, J. P. Zheng,  Journal of The Electrochemical Society 161, A1877-A1883 (2014).
 37.  Mara Olivares-Mar赤n, Pablo Palomino, Eduardo Enciso, Dino Tonti,  The Journal of Physical Chemistry C ,  (2014).
 38.  Stephan Strahl, Attila Husar, Alejandro A. Franco,  International Journal of Hydrogen Energy 39, 9752-9767 (2014).

Citing: Kan-Hao Xue, Trong-Khoa Nguyen, and Alejandro A. Franco, Journal of The Electrochemical Society 161, E3028 (2014).


[Back to homepage]