Citation report: by journal papers only, excluding self-citation

 1.  M. R. Tarasevich, O. V. Korchagin, O. V. Tripachev,  Russian Journal of Electrochemistry 54, 1-19 (2018).
 2.  Caroline Gaya, Yinghui Yin, Amangeldi Torayev, Youcef Mammeri, Alejandro A. Franco,  Electrochimica Acta 279, 118-127 (2018).
 3.  Amangeldi Torayev, Alexis Rucci, Pieter C. M. M. Magusin, Arnaud Demorti豕re, Vincent De Andrade, Clare P. Grey, C谷line Merlet, Alejandro A. Franco,  The Journal of Physical Chemistry Letters , 791-797 (2018).
 4.  Xingbao Zhu, Yuanguo Wu, Weihua Wan, Yingzhang Yan, Yu Wang, Xianglei He, Zhe L邦,  International Journal of Hydrogen Energy 43, 739-747 (2018).
 5.  Lin Li, Zhi-wen Chang, Xin-Bo Zhang,  Advanced Sustainable Systems 1, 1700036-n/a (2017).
 6.  Kyoungho Kim, Minsoo P. Kim, Wang-Geun Lee,  New J. Chem. 41, 8864-8869 (2017).
 7.  Michal Tulodziecki, Graham M. Leverick, Chibueze V. Amanchukwu, Yu Katayama, David G. Kwabi, Fanny Barde, Paula T. Hammond, Yang Shao-Horn,  Energy Environ. Sci. 10, 1828-1842 (2017).
 8.  Peng Tan, Meng Ni, Zongping Shao, Bin Chen, Wei Kong,  Applied Energy 203, 254-266 (2017).
 9.  Peng Tan, Wei Kong, Zongping Shao, Meilin Liu, Meng Ni,  Progress in Energy and Combustion Science 62, 155-189 (2017).
 10.  Zhixiao Liu, David L. Wood, Partha P. Mukherjee,  Physical Chemistry Chemical Physics ,  (2017).
 11.  Feng Wu, Yi Xing, Xiaoqiao Zeng, Yifei Yuan, Xiaoyi Zhang, Reza Shahbazian-Yassar, Jianguo Wen, Dean J. Miller, Li Li, Renjie Chen, Jun Lu, Khalil Amine,  Advanced Functional Materials ,  (2016).
 12.  Liwen Ji, Praveen Meduri, Victor Agubra, Xingcheng Xiao, Mataz Alcoutlabi,  Advanced Energy Materials 6, 1502159 (2016).
 13.  Xianglin Li, Jing Huang, Amir Faghri,  Journal of Power Sources 332, 420-446 (2016).
 14.  Yinghui Yin, Caroline Gaya, Amangeldi Torayev, Vigneshwaran Thangavel, Alejandro A. Franco,  The Journal of Physical Chemistry Letters 7, 3897-3902 (2016).
 15.  Artem V. Sergeev, Alexander V. Chertovich, Daniil M. Itkis,  Chemical Physics Letters 660, 149-154 (2016).
 16.  Geonhui Gwak, Hyunchul Ju,  Electrochimica Acta 201, 395-409 (2016).
 17.  Ji Hye Lee, Sung Gu Kang, Il Tae Kim, Soonchul Kwon, Inwon Lee, Seung Geol Lee,  Theoretical Chemistry Accounts 135, 1-9 (2016).
 18.  Jing Huang, Amir Faghri,  Journal of Power Sources 307, 45-55 (2016).
 19.  T. Jahnke, G. Futter, A. Latz, T. Malkow, G. Papakonstantinou, G. Tsotridis, P. Schott, M. G谷rard, M. Quinaud, M. Quiroga, A. A. Franco, K. Malek, F. Calle-Vallejo, R. Ferreira de Morais, T. Kerber, P. Sautet, D. Loffreda, S. Strahl, M. Serra, P. Polverino, C. Pianese, M. Mayur, W. G. Bessler, C. Kompis,  Journal of Power Sources 304, 207-233 (2016).
 20.  Matias A. Quiroga, Kourosh Malek, Alejandro A. Franco,  Journal of The Electrochemical Society 163, F59-F70 (2016).
 21.  Guillaume Blanquer, Yinghui Yin, Matias A. Quiroga, Alejandro A. Franco,  Journal of The Electrochemical Society 163, A329-A337 (2016).
 22.  A. Y. Tesio, D. Blasi, M. Olivares-Mar赤n, I. Ratera, D. Tonti, J. Veciana,  Chemical Communications ,  (2015).
 23.  Yun Wang, Zhe Wang, Hao Yuan, Tianqi Li,  Electrochimica Acta 180, 382-393 (2015).
 24.  Daniel Gr邦bl, Wolfgang G. Bessler,  Journal of Power Sources 297, 481-491 (2015).
 25.  Yun Zong, Dongsheng Geng, Ning Ding, T. S. Andy Hor, Sheau Wei Chien, Zhaolin Liu,  Chemistry-An Asian Journal , n/a-n/a (2015).
 26.  Jie Bao, Wu Xu, Priyanka Bhattacharya, Mark L. Stewart, Ji-Guang Zhang, Wenxiao Pan,  The Journal of Physical Chemistry C ,  (2015).
 27.  Xianglin Li,  Journal of The Electrochemical Society 162, A1636-A1645 (2015).
 28.  Matias A. Quiroga, Alejandro A. Franco,  Journal of The Electrochemical Society 162, E73-E83 (2015).
 29.  V. S. Dilimon, Dong-Gyu Lee, Sung-Dae Yim, Hyun-Kon Song,  The Journal of Physical Chemistry C ,  (2015).
 30.  Awan Zahoor, Maria Christy, Hosaeng Jang, Kee Suk Nahm, Yun Sung Lee,  Electrochimica Acta ,  (2015).
 31.  Jinliang Yuan, Jong-Sung Yu, Bengt Sund谷n,  Journal of Power Sources 278, 352-369 (2015).
 32.  Zhixiao Liu, Vincent S. Battaglia, Partha P. Mukherjee,  Langmuir ,  (2014).
 33.  V. Bevara, P. Andrei,  Journal of The Electrochemical Society 161, A2068-A2079 (2014).
 34.  X. J. Chen, V. V. Bevara, P. Andrei, M. Hendrickson, E. J. Plichta, J. P. Zheng,  Journal of The Electrochemical Society 161, A1877-A1883 (2014).
 35.  Mara Olivares-Mar赤n, Pablo Palomino, Eduardo Enciso, Dino Tonti,  The Journal of Physical Chemistry C ,  (2014).
 36.  Naveed Akhtar, Waheed Akhtar,  International Journal of Energy Research ,  (2014).
 37.  Mahesh Datt Bhatt, Hugh Geaney, Michael Nolan, Colm O'Dwyer,  Physical Chemistry Chemical Physics 16, 12093-12130 (2014).
 38.  Akos Kriston, Andreas Pfrang, Branko N. Popov, L. Boon-Brett,  Journal of The Electrochemical Society 161, E3235-E3247 (2014).
 39.  Stephan Strahl, Attila Husar, Alejandro A. Franco,  International Journal of Hydrogen Energy 39, 9752-9767 (2014).
 40.  Hsin-Ling Hsu, Cheng-Fang Tien, Jihperng Leu,  Journal of Solid State Electrochemistry 18, 1665-1671 (2014).

Citing: Alejandro A. Franco and Kan-Hao Xue, ECS Journal of Solid State Science and Technology 2, M3084 (2013).


[Back to homepage]